• BRITEX - CZ, s.r.o. - servis mobilních telefonů, elektroniky - 1
  • BRITEX - CZ, s.r.o. - servis mobilních telefonů, elektroniky - 2
  • BRITEX - CZ, s.r.o. - servis mobilních telefonů, elektroniky - 3

Ochrana osobních údajůProhlášení o ochraně soukromí

BRITEX-CZ, s.r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

BRITEX-CZ, s.r.o. je zavázán k ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů. Užíváme množství různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, abychom ochránili Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, užitím nebo zpřístupněním. Pokud nám při objednávání výrobků nebo služeb sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi Vaší osobou a naší společností. BRITEX-CZ, s.r.o. neprodá ani žádným způsobem nepronajme Vaše osobní údaje nikomu jinému, pokud zákon nebude vyžadovat jinak.

 

 

Údaje, které shromažďujeme a proč

BRITEX-CZ, s.r.o. shromažďuje údaje, jako jsou fakturační informace, dodací adresa, kontaktní osoba, telefonní spojení, emailová adresa a obchodní transakce. Údaje jsou shromažďovány v případě koupě zboží, služeb nebo žádosti o nabídku. Můžeme používat vaše údaje pro účely související s poskytováním služeb Vaší osobě, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy. Údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro zajištění zákonných požadavků.

 

 

Přístup k osobním údajům

BRITEX-CZ, s.r.o. pro Vás připravil možnost vaše osobní údaje kdykoli aktualizovat. Sdělit nám, zda chcete získávat informace o našich produktech nebo službách. Poskytneme Vám také možnost oznámit nám, že si nepřejete dostávat od nás nevyžádané materiály pro přímý marketing a uděláme vše, abychom takové žádosti respektovali.